REGLER

INTERNE REGLER

Disse regler kan findes på campingpladsens område og på den officielle hjemmeside.Ankomst og indlogering på campingpladsen, indebærer fuldstændig accept og overholdelse af disse regler. Såfremt de førnævnte regler overtrædes, forbeholder ledelsen sig, efter eget skøn, ret til at træffe passende foranstaltninger, hvilket kan omfatte bortvisning fra campingpladsen.

ADGANG TIL CAMPINGPLADSEN

– Gæster får adgang til campingpladsen, når de registrerer deres personlige oplysninger i receptionen og fremviser et gyldigt ID.

– Det er gæstens ansvar at verificere nøjagtigheden af ​​de angivne oplysninger, rapportere eventuelle uoverensstemmelser til ledelsen og informere personalet om eventuelle forventede ændringer, såsom ankomst eller afgang af enkeltpersoner.

– Adgang til campingområdet og faciliteterne er kun tilladt efter registrering og udlevering af ID-armbåndet i receptionen. Armbåndet er kun gyldigt i den periode, man har ophold på campingpladsen. Personer, der findes uden armbånd eller bærer et ugyldigt, vil blive nægtet adgang til campingpladsen.

– Mindreårige (under 18 år) skal være ifølge af voksne, der påtager sig ansvaret for dem.

– Personer, der tilslutter sig gruppen på et senere tidspunkt, er forpligtet til at informere receptionen om deres ankomst og  afrejse, efter den normale registrerings procedure.

– Indtjekning er tilladt indtil kl. 21.00. I tilfælde af senere ankomst, bedes man give besked til Receptionen på forhånd, så der kan træffes foranstaltninger, som muliggør adgang til pladsen.

 

KASSETIDER OG BETALINGSMÅDER

– Betaling er kun mulig i kassen fra kl. 8.00. til 12.00 og fra kl. 16.00 til 20.00. Betaling er desværre ikke mulig uden for disse tidspunkter.

 – Betaling kan afregnes kontant (inden for de i loven angivne grænser), eller med debet- og kreditkort (Visa og MasterCard).

– Betalingen for opholdet opkræves på ankomstdagen ud fra antallet bookede overnatninger på pladsen. 

– Ved senere ankomst eller tidlige afgang fra pladsen end det bookede, giver ikke ret til refusion; hele den bookede periode skal betales fuldt ud.

– I højsæsonen skal der betales for pladsen og minimum to personer, også selvom de ikke skulle være til stede på pladsen.

– Priserne inkluderer ikke Turist skat, som beløber sig til €1,50 per person per nat, gældende for maksimalt 10 på hinanden følgende nætter. Børn op til 14 år er fritaget for denne skat.

– Priserne er baseret på de afgivne data, og ledelsen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

ANKOMST OG AFGANG: PLADSER

– Pladsen skal være forladt senest kl.13.00. Ved afrejse efter dette tidspunkt, vil man blive opkrævet for en ekstra nat. Senere udtjekning, som kun er tilladt i lavsæsonen, skal aftales med receptionen og er underlagt et ekstra gebyr.

– Prisen inkluderer en parkeringsplads (bilen skal parkeres inden for dens anviste plads), adgang til el, vand, toiletter og brusere.

ANKOMST OG AFGANG: MOBILE HOME

– Indtjekning er garanteret fra kl. 16.00, og udtjekning skal være gennemført senest kl. 10.00. Ud over dette tidspunkt vil der blive opkrævet for en ekstra nat.

 


– I lavsæsonen kræves et minimumsophold på 3 nætter, mens det i højsæsonen (pinse, juli og august) er nødvendigt med minimum 7 nætter. – Ankomst- og afrejsedage i højsæsonen er begrænset til mandag, fredag ​​og søndag. 

 – Alle boliger er indrettet med køkkengrej, tallerkener, tæpper og puder. Der medfølger dog ikke karklude, rengøringsklude, affaldssække og toiletpapir. Gæster forventes at bruge udstyret med omhu, og enhver skade, ødelagt eller manglende genstand, vil blive påført jeres regning. 

 – Til hver bolig er der en parkeringsplads inkluderet i prisen.  

 

 AFBESTILLINGSREGLER 

 – Ved afbestilling frem til 30 dage før den planlagte ankomstdato: refunderes 90% af det indbetalte depositum (eksklusiv reservationsgebyret på 10 €).

 – Mellem 30 og 15 dage før den planlagte ankomstdato: refunderes 40% af det indbetalte depositum (eksklusiv reservationsgebyret på 10 €).

 – Mellem 15 og 10 dage før den planlagte ankomstdato:refunderes 20% af det indbetalte depositum (eksklusiv reservationsgebyret på 10 €).

 – Ved afbestilling inden for 10 dage før den planlagte ankomstdato: bliver 100% af det indbetalte depositum tilbageholdt(inklusive reservationsgebyret på 10 €).

 – Ovennævnte tilbagholdelse af depositum, vil ikke blive refunderet ved fremtidige reservationer.

 – Det anbefales at overveje at tegne en afbestillings-eller rejseforsikring på forhånd  til at dække eventuelle uforudsete hændelser.

 

DAGS GÆSTER (uden overnatning)

– Adgang er underlagt ledelsens skøn.

– Dagsgæster, defineret som personer, der besøger fastboende campister uden overnatning, kan komme ind på campingpladsen til fods i de anviste timer. Før adgang til pladsen skal de efterlade et ID i receptionen, som tilbageleveres ved afgang fra pladsen.

– Tilladte besøgstider er fra kl.8.00 til 20.30.

– Parkering for besøgendes biler er ikke tilladt på pladsen.

– Den første time af besøget er gratis, hvorefter prisen for dagsbesøg vil blive opkrævet.

– Campingpladsens faste gæster skal sikre sig, at deres besøgende har fået tilladelse fra ledelsen til at komme ind på anlægget og er ansvarlige for deres adfærd på pladsen.

– Hvis ledelsen identificerer gæster og/eller besøgende, som ikke er registreret, vil de straks blive bedt om at forlade campingpladsen, og værten vil blive opkrævet den daglige gæstepris, uanset hvornår de er ankommet til pladsen. Besøgende har kun lov til at være på pladsen indtil kl. kl. 20.30. Ophold efter dette tidspunkt, vil blive faktureret værtens konto, som overnattende gæster på campingpladsen.

– Ledelsen forbeholder sig ret til efter eget skøn at nægte adgang til enkeltpersoner (inklusive besøgende og gæster) som kan forårsage forstyrrelse på pladsen.

 

VALG OG BRUG AF PLADSER OG FACILITETER

– Valg af pladser skal følge anvisningerne fra personalet.  Når en plads er blevet tildelt, er det strengt forbudt at flytte uden at have indhentet tilladelse fra ledelsen.

– Det er forbudt at benytte midlertidigt ledige pladser til placering af genstande og køretøjer af enhver art, især biler.

– Elektrisk tilslutning er kun tilladt med CE-kompatible elektriske kabler (blå tre-polet). Elektricitet på banen fordeles ved 220 volt, med 4- til 6-amp stikkontakter. Det er absolut forbudt at lave forbindelser dannet  af  ​​flere kabler og/eller med stikkontakter, der ikke er vandtætte. Eventuelle forlængerledninger skal vikles helt ud for at undgå overophedning. Forbindelser, der er foretaget på en måde, der er i modstrid med, hvad der er udtrykt i disse regler, og som er potentielt farlige eller skadelige for campingpladsens elektriske system og gæsternes sikkerhed, vil straks blive fjernet af campingpladsens personale.

BRAND OG GRILL

– Det er strengt forbudt at tænde enhver form for ild i nærheden af ​​telte, campingvogne samt inden for og uden for mobile homes.

– Det er forbudt at efterlade stearinlys eller anden åben ild uden opsyn på noget tidspunkt af dagen eller natten.

– Det er tilladt at anvende en gas eller elektrisk grill på din plads og inden for mobile homets område.

– Der er et særligt grillområde udstyret med grill og borde, som er gratis for alle gæster.

KØRSEL PÅ CAMPINGPLADSEN

– Det er ikke tilladt at køre på pladsen mellem kl.23.00 og 7:30. I dette tidsrum må bommen kun åbnes i tilfælde af særlige nødsituationer.

– Kørsel skal foregå i gangtempo.

– Biler og motorcykler skal parkeres på de anviste pladser. Biler der holder på ledige pladser, selv i lavsæsonen, vil blive pålagt er gebyr, svarende til taksten for den ulovligt besatte plads, som angivet i prislisten for den tilsvarende periode.

– Det er strengt forbudt at oplade elbiler på pladsen eller enheden og inden for campingpladsens område. De, der bliver taget i at genoplade bilen, skal betale en engangsbøde på 50,00 € for manglende overholdelse af reglementet.

– Ejere af biler parkeret på campingområdet, hæfter for eventuelle skader påført tredjemand.

– Har man mere end en bil med, kan man kun forvente parkering til disse, hvis der er ekstra pladser til rådighed og efter ledelsens skøn.

KÆLEDYR 

– Kæledyr er udelukkende tilladt på pladserne og er strengt forbudt i mobile homes.

– Kæledyr er tilladt på campingpladsen, men skal til enhver tid holdes i snor.

– Ejere er ansvarlige for at holde rent efter ​​deres kæledyr og skal sikre, at dyrene ikke skader andre mennesker eller ejendomme.

– Kæledyr skal luftes og besørge udenfor campingpladsen.

– Kæledyr på legepladsen og i servicebygningen er strengt forbudt.

RO PÅ PLADSEN

– Der skal være ro på pladsen fra kl. 13.00 til 15.00. og fra kl. 23.00 til kl. 7.00. I disse perioder er al støj, som kan forstyrre andre på pladsen, strengt forbudt.

– Voksne er altid ansvarlige for mindreåriges adfærd, så der sikres et roligt, sikkert og hygiejnisk miljø for alle gæster på pladsen.

SANITÆRE FACILITETER

– Rengøringen af ​​toiletterne udføres af det udpegede personale flere gange i løbet af et døgn. Man bedes venligst bidrage til renligheden af toiletterne, ved at efterlade dem så ryddelige som muligt, så det altid er rart at komme der.

– Inde på toiletterne er det strengt forbudt at lege, kaste med vand eller anden adfærd, der spolerer lokalernes renlighed og sikkerhed. Forældre er ansvarlige for at sikre, at mindreårige under deres opsyn opfører sig hensigtsmæssigt. Enhver person der forstyrrer eller forhindrer personalet i den daglige rengøring af toiletterne, vil blive bedt om at forlade campingpladsen. Børn under 6 år skal være ledsaget af en voksen.

– I servicebygningen er der specielle lokaler, så som baby badeværelse, handicap-toilet og bad og privat badeværelse. Adgang til disse lokaler fås ved henvendelse i receptionen.

AFFALDS SORTERING

– Der er etableret en affalds sortering ved indgangen til campingpladsen.

– Gæsterne er forpligtet til at sortere deres affald, især: glas, plastik, aluminium, drikkekartoner, papir og pap.

– De forskellige beholdere, er kendetegnet ved farve: grøn for glas, blå for plastik, aluminium og drikkekartoner, gul for papir og pap, og mørkegrøn for restaffald/vådt affald.

– Campingpladsens personale foretager periodiske inspektioner for at vurdere, om der er korrekt sortering af affald. Manglende overholdelse kan medføre sanktioner. Ledelsen forbeholder sig retten til tilfældigt at gennemgå indholdet af gæsternes affaldssække. De, der ikke sorterer deres affald, vil blive underlagt en engangsbøde på 50,00 € for manglende overholdelse.

TABTE OG FUNDNE GENSTANDE OG ANSVARSFRIGIVELSE

– Eventuelle genstande fundet på campingpladsen skal afleveres i receptionen, som derefter vil forsøge at finde den retmæssige ejer.

– Mens campingpladsen er bevogtet, er ledelsen ikke ansvarlig for tyveri eller skade.

– Ledelsen påtager sig intet ansvar for skader som følge af force majeure, naturkatastrofer, sygdomme og epidemier (inklusive dem, der påvirker planter), eller andre årsager, ud over den påviste uagtsomhed fra campingpladsens personale.

– Ved afslutningen af ​​opholdsperioden er campister forpligtet til at forlade campingpladsen uden at efterlade ejendele eller biler. Ledelsen kan ikke stå for opbevaring af sådanne genstande, og efterlades der alligevel noget på pladsen, er ledelsen under ingen omstændigheder ansvarlig for tyveri og/eller beskadigelse af genstande og køretøjer.

LEJE AF CYKEL OG KAJAK

– Visse sportsudstyr, såsom trekking cykler og kajakker, kan lejes på campingpladsen. Campingpladsen er forsikret mod ulykker som følge af udstyrsfejl. Campingpladsen er dog ikke ansvarlig for ulykker, der opstår som følge af kundens misbrug af udstyret, som kan resultere i skade på dem selv, andre eller ejendom.

– Brugere er ansvarlige for at udbedre eventuelle skader opstået på cykler i lejeperioden. Derfor anbefales det at efterse cyklen både ved udlevering og ved aflevering.

– Udlejning af kajakker er begrænset til personer, der er myndige eller ledsagede mindreårige. Kajakker må kun bruges med de redningsveste, der følger med udstyret.

GENERELLE REGLER

DET ER FORBUDT AT:

– Bortskaffe affald uden for de anviste beholdere, der er placeret på genbrugspladsen.

– Grave huller i jorden.

– Slå pløkker eller andre pigge ned i jorden til en dybde på mere end 20 cm.

– Sætte barrierer rundt på pladsen ved hjælp af presenninger, net, træ eller andre materialer.

– Anbringe kabler eller tørresnore i øjenhøjde, samt lade kabler hænge fra træer, hvilket kan udgøre en fare for forbipasserende fodgængere eller cyklister.

– Hælde olier, brændstoffer, kogende væsker eller affald på jorden.

– Smide opvaskevand eller hælde væsker i drikkefontæner langs campingpladsens stier.

– Vaske biler eller andre køretøjer på hele campingpladsens område.

– Efterlade pladsen beskidt ved afrejse.

– Vaske tøj og vaske op andre steder end de dertil indrettede vaske i servicebygningen.

– Spilde eller misbruge drikkevand unødigt.

– Ændre eller beskadige el, vand- og brandsikringssystemer samt campingpladsens udstyr, inklusive parkspil.

– Spille volleyball, fodbold eller andet, der kan beskadige campingpladsen eller gæsters udstyr. Der henvises til at spille på campingpladsens udpegede idrætsområde.

– Køre på cykel og scootere med hastigheder, der kan forårsage skade på gæster og deres ejendom. Cykler, scootere, skateboards og rulleskøjter er forbudt på legepladsen og toiletterne.

PRIVATLIV

– I overensstemmelse med lov dekret 13 i GDPR 679/2016 vedrørende privatlivets fred, kan ledelsen af ​​Camping Punta Lago ikke give oplysninger om hvem, der opholder sig på campingpladsen.

Ledelsen