1 – Soort cookies

 

De www.campingpuntalago.com site maakt gebruik van cookies om de surfervaring van de gebruiker gemakkelijker en intuïtiever te maken: cookies zijn kleine tekstfragmenten die worden gebruikt om bepaalde informatie op te slaan die betrekking kan hebben op de gebruiker, zijn voorkeuren of het apparaat voor toegang tot internet (computer, tablet of mobiele telefoon) en worden voornamelijk gebruikt om de werking van de site aan te passen aan de verwachtingen van de gebruiker,  het bieden van een meer gepersonaliseerde browse-ervaring en het onthouden van eerder gemaakte keuzes.

Een cookie is een kleine set gegevens die vanaf een webserver naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en alleen kan worden gelezen door de server die de overdracht heeft uitgevoerd. Het is geen uitvoerbare code en draagt geen virussen over.

Cookies slaan geen persoonlijke informatie op en identificeerbare gegevens worden niet opgeslagen. Als u wilt, kunt u voorkomen dat sommige of alle cookies worden opgeslagen. In dit geval kan het gebruik van de site en de aangeboden diensten echter in het gedrang komen. Om verder te gaan zonder de opties met betrekking tot cookies te wijzigen, gaat u gewoon verder met browsen.

Hieronder staan de soorten cookies die de site gebruikt:

 

 

2 – Technische cookies

 

Er zijn een aantal technologieën die worden gebruikt om informatie op uw computer op te slaan, die vervolgens door de sites wordt verzameld. De bekendste en meest gebruikte daarvan is die van HTML-cookies. Ze worden gebruikt voor navigatie en om de toegang tot en het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken. Ze zijn noodzakelijk voor de transmissie van communicatie via een elektronisch netwerk of voor de leverancier om de door de klant gevraagde dienst te verlenen.

De instellingen voor het beheren of uitschakelen van cookies kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte internetbrowser. In ieder geval kan de gebruiker de algemene deactivering of verwijdering van cookies beheren of aanvragen door de instellingen van zijn internetbrowser te wijzigen. Een dergelijke uitschakeling kan de toegang tot bepaalde delen van de site vertragen of verhinderen.

Het gebruik van technische cookies maakt een veilig en efficiënt gebruik van de site mogelijk.

De cookies die in de browser worden geplaatst en opnieuw worden verzonden via Google Analytics of via de blogger-statistiekenservice of iets dergelijks, zijn alleen technisch als ze worden gebruikt om de site rechtstreeks te optimaliseren door de eigenaar van de site zelf, die informatie in geaggregeerde vorm kan verzamelen over het aantal gebruikers en hoe ze de site bezoeken. Onder deze voorwaarden gelden voor analytische cookies, op het gebied van informatie en toestemming, dezelfde regels als voor technische cookies.

Vanuit het oogpunt van duur kan een onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke sessiecookies die automatisch worden verwijderd aan het einde van de browsersessie en worden gebruikt om de gebruiker te identificeren en zo te voorkomen dat u op elke bezochte pagina inlogt, en permanente cookies die actief blijven op de pc totdat ze verlopen of door de gebruiker worden verwijderd.

Sessiecookies kunnen worden geïnstalleerd om toegang en permanentie in het gereserveerde gedeelte van het portaal als geverifieerde gebruiker mogelijk te maken.

Ze worden niet permanent opgeslagen, maar alleen voor de duur van de navigatie totdat de browser wordt gesloten en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten. Het gebruik ervan is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-ID’s bestaande uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd en die nodig zijn om veilig en efficiënt op de site te kunnen surfen.

 

3 – Cookies van derden

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cookies die rechtstreeks vanaf de site die u bezoekt naar uw browser worden gestuurd en cookies van derden die vanaf andere sites naar uw computer worden gestuurd en niet vanaf de site die u bezoekt.

Permanente cookies zijn vaak cookies van derden.

De meeste cookies van derden zijn trackingcookies die worden gebruikt om online gedrag te identificeren, interesses te begrijpen en vervolgens advertentievoorstellen voor gebruikers te personaliseren.

Er kunnen analytische cookies van derden worden geïnstalleerd. Ze worden verzonden vanaf de domeinen van de bovengenoemde derden buiten de site.

Analytische cookies van derden worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers op www.campingpuntalago.com. De verzameling gebeurt anoniem, om de prestaties te controleren en de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Profileringscookies van derden worden gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen, om reclameboodschappen voor te stellen die in overeenstemming zijn met de keuzes die de gebruikers zelf hebben gemaakt.

Het gebruik van deze cookies wordt beheerst door de regels die door de derden zelf zijn opgesteld, daarom worden gebruikers uitgenodigd om het privacybeleid en de instructies voor het beheren of uitschakelen van cookies te lezen die op de relevante webpagina’s zijn gepubliceerd.

 

4 – Profilering cookies

 

Profileringscookies zijn cookies die gebruikersprofielen aanmaken en worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker heeft aangegeven in het kader van het surfen op het web.

Bij het gebruik van dit soort cookies moet de gebruiker expliciet toestemming geven.

Artikel 22 van Verordening (EU) 2016/679 en artikel 122 van het wetboek gegevensbescherming zijn van toepassing.

IV – VERWERKTE GEGEVENS

 

 

1 – Methoden voor gegevensverwerking

 

Zoals alle websites maakt ook deze site gebruik van logbestanden waarin informatie wordt opgeslagen die automatisch wordt verzameld tijdens het bezoek van gebruikers. De verzamelde informatie kan de volgende zijn:

– IP-adres (Internet Protocol);        

– type browser en apparaatparameters die worden gebruikt om verbinding te maken met de site;       

– naam van de internetprovider (ISP); 

– datum en tijdstip van het bezoek;           

– de webpagina van de bezoeker van herkomst (verwijzing) en uitgang;            

– eventueel het aantal kliks.

 

De bovengenoemde informatie wordt in geautomatiseerde vorm verwerkt en in geaggregeerde vorm uitsluitend verzameld om de goede werking van de site te verifiëren en om veiligheidsredenen. Deze gegevens worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar.

Om veiligheidsredenen (spamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen de automatisch verzamelde gegevens ook persoonsgegevens bevatten, zoals het IP-adres, die, in overeenstemming met de geldende wetgeving, kunnen worden gebruikt om pogingen om de site zelf te beschadigen of schade toe te brengen aan andere gebruikers, of in ieder geval schadelijke of criminele activiteiten, te blokkeren. Deze gegevens worden nooit gebruikt voor de identificatie of profilering van de gebruiker, maar alleen met het oog op de bescherming van de site en zijn gebruikers, dergelijke informatie zal worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van de eigenaar.

Als de site het invoegen van opmerkingen toestaat, of in het geval van specifieke diensten die door de gebruiker worden gevraagd, inclusief de mogelijkheid om het Curriculum Vitae te verzenden voor een mogelijke arbeidsrelatie, detecteert en registreert de site automatisch enkele identificatiegegevens van de gebruiker, waaronder het e-mailadres. Het is de bedoeling dat deze gegevens vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt op het moment van de aanvraag voor het leveren van de dienst. Door een opmerking of andere informatie in te voegen, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het privacybeleid en stemt hij er in het bijzonder mee in dat de opgenomen inhoud vrijelijk aan derden wordt verspreid. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de gevraagde dienst en alleen voor de tijd die nodig is voor het leveren van de dienst.

De informatie die de gebruikers van de site zullen overwegen openbaar te maken via de diensten en tools die hen ter beschikking worden gesteld, wordt bewust en vrijwillig door de gebruiker verstrekt, waardoor deze site wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor eventuele schendingen van de wetten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of hij/zij toestemming heeft om persoonlijke gegevens van derden of inhoud in te voeren die wordt beschermd door nationale en internationale regelgeving.

 

2 – Doel van de gegevensverwerking

 

De gegevens die door de site worden verzameld tijdens de werking ervan, worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden en opgeslagen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de gespecificeerde activiteiten uit te voeren, en in ieder geval niet langer dan 2 jaar.

De gegevens die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden (blokkering van pogingen om de site te beschadigen) worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het hierboven aangegeven doel te bereiken.

 

3 – Gegevens verstrekt door de gebruiker

 

Zoals hierboven aangegeven, brengt de facultatieve, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender met zich mee, dat nodig is om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen.

Specifieke beknopte informatie zal geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die op verzoek voor bepaalde diensten zijn opgesteld.

 

4 – Ondersteuning bij het configureren van uw browser

 

U kunt cookies ook beheren via de instellingen van uw browser. Als u cookies uit uw browser verwijdert, kunnen de voorkeuren die u voor de site hebt ingesteld, echter worden verwijderd.

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook terecht op de specifieke helppagina van de webbrowser die u gebruikt:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

 

– Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 

– Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

 

– Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

 

– Werk: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

 

5 – Plug-ins voor sociale netwerken

 

Deze site bevat ook plug-ins en/of knoppen voor sociale netwerken, om het delen van inhoud op uw favoriete sociale netwerken mogelijk te maken. Deze plug-ins zijn zo geprogrammeerd dat er geen cookies worden geplaatst wanneer de pagina wordt geopend, om de privacy van de gebruiker te beschermen. Als de sociale netwerken dit mogelijk maken, mogen cookies alleen worden geplaatst als de gebruiker de plug-in effectief en vrijwillig gebruikt. Houd er rekening mee dat als de gebruiker is ingelogd op het sociale netwerk, hij of zij al heeft ingestemd met het gebruik van cookies die via deze site worden verzonden op het moment van registratie bij het sociale netwerk.

Het verzamelen en gebruiken van de informatie die via de plug-in wordt verkregen, wordt beheerst door het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken, waarnaar wij verwijzen:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

 

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

 

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

 

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

 

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

UW RECHTEN

 

Kunst. 13, c. 2 van Verordening (EU) 2016/679 somt de rechten van de gebruiker op.

De website www.campingpuntalago.com daarom bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan van de rechten van de gebruiker, op basis van de volgende artikelen van Verordening (EU) 2016/679:

  1. a) Op grond van art. 15, van het recht van de belanghebbende om de verwerkingsverantwoordelijke om toegang tot persoonsgegevens te vragen, op basis van art. 16 de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te corrigeren op basis van art. 18 de mogelijkheid om de verwerking die op hem/haar betrekking heeft op te integreren of te beperken, of om zich om legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking ervan op basis van art. 21, naast het recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van art. 20 Verordening (EU);
  2. b) het recht om te verzoeken om verwijdering op grond van artikel 17, de omzetting in anonieme vorm of de blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt.
  3. c) het recht om een verklaring te verkrijgen dat de bewerkingen van bijwerking, rectificatie, integratie van gegevens, verwijdering, blokkering van gegevens, transformatie onder de aandacht zijn gebracht, ook wat de inhoud ervan betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval dat deze uitvoering onmogelijk blijkt of het gebruik van middelen vereist die kennelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht.

Verzoeken kunnen worden gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke, zonder formaliteiten of, als alternatief, via het formulier dat door de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens ter beschikking wordt gesteld, of door een e-mail te sturen naar: info@campingpuntalago.com

Indien de verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a) – uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik – of art. 9, lid 2 letter a) – uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van genetische, biometrische, gezondheidsgerelateerde gegevens, het onthullen van religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond, het onthullen van ras of etnische afkomst, politieke opvattingen – de gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

Evenzo heeft de gebruiker in geval van overtreding van de wet het recht om een klacht in te dienen bij de Garant voor de Bescherming van Persoonsgegevens, als de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de verwerking in de Italiaanse staat.

Zie de artikelen 15 tot en met 22 van Verordening (EU) 2016/679 voor een grondiger onderzoek van uw rechten.

VI – DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR NIET-EU-LANDEN

 

Deze site kan een deel van de verzamelde gegevens delen met diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden. In het bijzonder met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn) via sociale plug-ins en de Google Analytics-dienst. De doorgifte is toegestaan en strikt gereguleerd door artikel 45, lid 1 van Verordening (EU) 2016/679, dus er is geen verdere toestemming vereist. De hierboven genoemde bedrijven garanderen dat zij zich houden aan het Privacy Shield.

Gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derde landen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 45 e.v. van Verordening (EU).

VII. BEVEILIGING VAN DE VERSTREKTE GEGEVENS

 

Deze site verwerkt de gegevens van gebruikers op een wettige en correcte manier en neemt de juiste beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematicatools, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden.

Naast de Verwerkingsverantwoordelijke kunnen in sommige gevallen categorieën van personen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de site (administratieve, commerciële, marketing-, juridische, systeembeheerders) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) toegang hebben tot de gegevens.

VIII. WIJZIGINGEN IN DIT DOCUMENT

 

Dit document, dat het privacybeleid van deze site vormt, is gepubliceerd op:

campingpuntalago.com/cookie-policy

 

Het kan worden gewijzigd of bijgewerkt. In het geval van belangrijke wijzigingen en updates, zullen deze aan de gebruikers worden meegedeeld met de juiste kennisgevingen.

Eerdere versies van het document zijn nog steeds beschikbaar op deze pagina.

Het document is op 26/10/2020 bijgewerkt om te voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen, en met name aan Verordening (EU) 2016/679.